DUYURULAR
Kur.V.Beyanı 30 Nisan gün sonuna, e-Defter oluşturulma ve imzalanma süresi ile E.Defter Beratları yüklenmesi 4 Haziran sonuna kadar uzatıldı. VUK Sirk

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Konya SMMM Odası Yaza İlk Adım Eğitim Semineri

1/4 Mayıs Antalya BELEK. Son Kayıt 25 Nisan

Yıllk İşletme Cetvellerinin 30 Nisan'a kadar verilmesi hk. hatırlatma

T.C. Bursa Valiliği İl bilim, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü yazısı

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço ...

Bursa İcra Tekip, Haciz ve Satış İşlemlerinin Tek Merkezden Yapılması

T.C.SGK Başk. Bursa Sosyal Güvenlik İl Md.Duyurusu

Basit Usul Mükellefiyetin devam ettiği hk.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Md.'nün Basit Usul Mükellefiyetin devam ettiği hk. duyurusu

Defter Beyan Sistemi Klavuzları

Gelir İdaresi Başkanlığı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'de Yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul ...

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete

Evde Çocuk Bakım Projesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa birliği tarafından ortaklaşa  gerçekleştirdikleri proje kapsamında Bursa’da  0- 24 ay aralığında çocuğu olan  1750   çalışan anneye   aylık 300 Euro veya 390 ...

Çalışılmadığına dair bildirim girişi

İşverenler, aşağıdaki adresi yazılı olan linki kullanarak çalışmadığına dair bildirim girişlerini yapacaklardır.

http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do

 

 

Toplantı: Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı işbirliği ile 26 Nisan 2012 perşembe günü, saat 13:00 ‘de BTSO çok amaçlı ...

Telif Hakkı © 2018 Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası . Tüm Hakları Saklıdır.