MAKALELER

Yazarın Yazıları

Adnan GERÇEK

Prof.Dr. Adnan GERÇEK
U.Ü.İİBF. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

6761 Sayılı Kanunla ÖTV'de Yapılan Düzenlemenin Anayasaya Aykırılığı Sorunu - Prof.Dr.Adnan GERÇEK


Ekonominin Canlandırılmasına Yönelik Vergisel Düzenlemeler ve Teşvikler - Prof.Dr.Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 162 / Temmuz 2016 - Eylül 2016


Mali Tatil Uygulamasında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Prof.Dr.Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 161 / Nisan 2016 - Haziran 2016


Gümrük Uyuşmazlıklarında Çözüm Hiyerarşisi Nasıl İşliyor - Doç.Dr.Ufuk SELEN

Bursa Bilanço SAYI 161 / Nisan 2016 - Haziran 2016


Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar - Prof.Dr.Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 160 / Şubat 2016 - Mart 2016


2016’ ya girerken Gelir İdaresi’nden yeni E- vergi uygulamaları - Prof. Dr. Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 159 / Aralık 2015 - Ocak 2016


Vergilendirmede e-tebligat yöntemi ve meslek mensuplarının rolü - Prof.Dr.Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 158 / Ekim-Kasım 2015


Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarında mükellef haklarının korunması değerlendirilmesi-3 - Prof.Dr.Adnan GERÇEK


Anayasa Makemesi bireysel başvuru kararlarında mükellef haklarının korunması değerlendirilmesi - Prof.Dr.Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 156  Mayıs-Haziran 2015


Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarında mükellef haklarının korunması değerlendirilmesi-1 Prof.Dr.Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 155 / Mart-Nisan 2015


Ramazan yardımlarının vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi - Prof.Dr.Adnan GERÇEK


KDV Genel Uygulama Tebliği ile Getirilen Yenilikler - Prof.Dr.Adnan GERÇEK


Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu - Adnan GERÇEK

Bursa Bilanço SAYI 150 / Mart-Nisan 2014


Tüccarlarda sınıf değiştirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Bursa Bilanço SAYI 148 / Kasım - Aralık 2013


Sahte Belge Düzenlemesinde Teminat Uygulaması

Bursa Bilanço SAYI 147 / Ağustos - Eylül - Ekim 2013


Elektronik fatura (e-fatura) uygulaması

Bursa Bilanço SAYI 146 / Mayıs - Haziran - Temmuz 2013


Yeni BES’in getirdikleri

Bursa Bilanço SAYI 144 / Ocak - Şubat 2013 


Yeni Gelir Vergisi Kanunu Taslağı neler getirecek

Bursa Bilanço SAYI 142 / Eylül - Ekim 2012 


Yeni yatırım teşvik paketinin Bursa’ya getirdikleri...

Bursa Bilanço SAYI 141 / Temmuz - Ağustos 2012 


Tevkifat uygulaması hakkında 117 seri no.lu KDV genel tebliği’nin getirdikleri

Bursa Bilanço SAYI 140 / Mayıs - Haziran 2012


Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimindeki %25’lik sınırın iptaline ilişkin kararı ve sonuçları

Bursa Bilanço SAYI 139 / Mart - Nisan 2012


İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin vergisel boyutu

Bursa Bilanço SAYI 136 / Eylül - Ekim 2011


5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri

Bursa Bilanço SAYI 134 / Mayıs - Haziran 2011


2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi

Bursa Bilanço SAYI 133 / Nisan 2011


AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye’deki durumu

Bursa Bilanço SAYI 132 / Mart 2011


6009 sayılı kanundan sonra ücretlerinin vergilendirilmesi adil mi?

Bursa Bilanço SAYI 131 / Ocak - Şubat 2011


Torba kanun şeklindeki vergi affı paketi neler getiriyor?

Bursa Bilanço SAYI 130 / Aralık 2010


Kamu borçlusu olarak mükellef ve vergi sorumlusu

Bursa Bilanço SAYI 129 / Kasım 2010


Kamu alacaklısının vergilendirme ve tahsil yetkisi

Bursa Bilanço SAYI 128 / Eylül - Ekim 2010


Tahsilat kavramı, kapsamı ve hukuki niteliği

Bursa Bilanço SAYI 127 / Ağustos 2010


Kamu alacağı kavramı ve kapsamı

Bursa Bilanço SAYI 126 / Mayıs 2010


5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

Bursa Bilanço SAYI 125 / Nisan 2010


2010 bütçesi yorumu

Bursa Bilanço SAYI 123 / Şubat 2010


Gelir İdaresi Başkanlığı’nda e-devlet uygulamaları

Bursa Bilanço SAYI 122 / Ocak 2010


Telif Hakkı © 2018 Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası . Tüm Hakları Saklıdır.