MAKALELER

Yazarın Yazıları

Mehmet YÜCE

Prof. Dr. Mehmet YÜCE
U.Ü.İİBF. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

Kurumlar Vergisi'nde nakit sermaye arttırımı - Prof.Dr.Mehmet YÜCE


Sahte ve muhteviyat itibariyle mevzuat yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma fiilinde ispat yükü - 2 - Prof.Dr.Mehmet YÜCE


Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilinde İspat Yükü - 1 - Prof.Dr.Mehmet YÜCE


Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu - Mehmet YÜCE

Bursa Bilanço SAYI 150 / Mart-Nisan 2014


Gelir vergisi tasarısı görüş ve öneriler

Bursa Bilanço SAYI 146 / Mayıs - Haziran - Temmuz 2013


Vergi mevzuatımız açısından girişim sermayesi fonu

Bursa Bilanço SAYI 144 / Ocak - Şubat 2013 


Kâr payı avansı dağıtım ve vergilendirilmesi

Bursa Bilanço SAYI 143 / Kasım - Aralık 2012


Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-2

Bursa Bilanço SAYI 140 / Mayıs - Haziran 2012


Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Bursa Bilanço SAYI 139 / Mart - Nisan 2012


Elektronik defter uygulaması

Bursa Bilanço SAYI 138 / Ocak - Şubat 2012


İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular – 2

Bursa Bilanço SAYI 137 / Kasım - Aralık 2011


İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular - 1

Bursa Bilanço SAYI 136 / Eylül - Ekim 2011


Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler

Bursa Bilanço SAYI 133 / Nisan 2011


Gelirin toplanması ve beyanı

Bursa Bilanço SAYI 132 / Mart 2011


Kesin mizanın elektronik ortamda bildirilme zorunluluğu

Bursa Bilanço SAYI 131 / Ocak - Şubat 2011


Torba kanun şeklindeki vergi affı paketi neler getiriyor?

Bursa Bilanço SAYI 130 / Aralık 2010


Vergi yargılamasında olağanüstü kanun yolları

Bursa Bilanço SAYI 129 / Kasım 2010


Yargı kararlarına karşı kanun yolları

Bursa Bilanço SAYI 128 / Eylül - Ekim 2010


Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Bursa Bilanço SAYI 127 / Ağustos 2010


Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalar ve yargılama usulü

Bursa Bilanço SAYI 126 / Mayıs 2010


Vergi mükellefinin vergi borcundan dolayı eşinin mal varlığına haciz gelebilir mi?

Bursa Bilanço SAYI 122 / Ocak 2010


Telif Hakkı © 2018 Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası . Tüm Hakları Saklıdır.