36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Muhasebe Eğitiminde E-D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m: Geleceğe Bakış, Yeni Yaklaşımlar Ve Uygulamalar<br />