SGK İNCELEMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AÇIŞ KONUŞMASI Doğan YILMAZ Bursa SMMM Odası Başkanı
MODERATÖR Ali DEMİR TESMER Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı
KONUŞMACI İsmail OTLUBEL Eski SGK Başmüfettişi
Yusuf ÖZOĞLU İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı 19 KASIM 2020- Perşembe günü SAAT 17:00